Sunday, December 11, 2016

Ice speedway Superliga Russia. Round 1, Kamensk Uralsky.


Foto:  Sergey Afanasyev

"TSTVS - Uraltranstrom"( Kamensk Uralsky) 45 points
1. Evgeny Sharov (3,2,F,0,2) 7
2. Vasily Nesytyh (3,2,2,2,3) 12
3. Dinar Valeev (2,3,3,3,2) 13
4. Dmitry Khomitsevich (2,2,3,3,3) 13

"Mega-Lada
" (Togliatti) 42 points
5. Daniil Ivanov (3,2,3,1,2) 11

6. Igor Kononov (3,3,3,3,3) 15
7. Nikita Toloknov (2,3,2,2,2) 11
8. Igor Saidullin (d,3,2,Fd,d) 5

"Bashkortostan - TSTVS them. Mr. Kadyrov " (Ufa) 17 points
9. Ivan Chichkov (2,1,1,2,1) 7
10. Nikita Shadrin (1,1,1,0,0) 3
11. Nikita Bodganov (0,0,0,0,3) 3
12. Ove Ledstrom (d,0,2,2,d) 4

"Kaustik" (Sterlitamak) 14 points
13. Andrey Shishegov (1,1,d,3,Fd) 5
14. Alexey Ivanov (1,1,0,1,1) 4
15. Dimitry Salyannikov (1,0,N,1,1) 3
16. Vadim Svinuhov (0,0,1,N,Fd) 1
20. Nikita Tarasov (1,Fd) 1

After 1 round:
1 place - "TSTVS - Uraltranstrom"( Kamensk Uralsky)–5 points
2 place - "Mega-Lada" (Togliatti)–3 points
3 place - "Bashkortostan - TSTVS them. Mr. Kadyrov " (Ufa) -2 points
4  place - "Kaustik" (Sterlitamak) – 1 point.